Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Účel zpracování osobních údajů
  Poskytnutím své e-mailové adresy a přihlášením se do V.I.P. zóny na našich webových stránkách souhlasíte s tím, že vaše osobní údaje budou zpracovávány jednak za účelem umožnění přístupu k V.I.P. zóně, ale také za účelem zasílání informací o novinkách a personalizovaných nabídkách prostřednictvím e-mailu.

 2. Správce osobních údajů
  Správcem vašich osobních údajů je Citore club, se sídlem nám. Míru 15, 436 01 Litvínov 1.

 3. Zpracovávané osobní údaje
  Zpracováváme pouze vaši e-mailovou adresu, námi vygenerované heslo a přezdívku (která je nepovinná a sami si jí můžete zvolit). E-mailová adresa a heslo jsou nezbytné pro přístup do V.I.P. zóny a zasílání informací. Žádné jiné osobní informace nezpracováváme.

 4. Přístup k osobním údajům
  K vašim osobním údajům mají přístup pouze oprávněné osoby, a sice primárně správce webových stránek a sekundárně poskytovatel hostingu. Nikdo jiný nemá k těmto údajům přístup.

 5. Doba uchovávání osobních údajů
  Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu trvání vašeho členství ve V.I.P. zóně. Po ukončení členství, ať už z vaší strany nebo z naší strany (z důvodu porušení stanovených pravidel), budou vaše osobní údaje bezodkladně smazány.

 6. Vaše práva
  Jak již bylo uvedeno v bodě č. 5, tak máte právo požadovat výmaz vašich osobních údajů, a to i bez udání důvodu. Samotné odhlášení z
   V.I.P. zóny pak můžete provést prostřednictvím příslušného odkazu v e-mailových zprávách nebo kontaktováním správce osobních údajů na [info@club-citore.cz].

 7. Souhlas se zpracováním osobních údajů
  Odesláním své e-mailové adresy a přihlášením do V.I.P. zóny prohlašujete, že jste si přečetli tento informovaný souhlas, rozumíte mu a souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů v souladu s výše uvedenými podmínkami.

Datum: 06.06. 2024

Správce osobních údajů:
Club Citore
nám. Míru 15 
436 01 Litvínov 1 

info@club-citore.cz